Πυθέου 81, Αθήνα
+30 2111164892 και 6947812734
play@challedu.com

Kick-off meeting ID-GAMES

Kick-off meeting ID-GAMES

Στις 7-8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το kick-off meeting του Erasmus+ προγράμματος ID-GAMES: Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion

Τους υπέροχους συνεργάτες μας από το ΠΕΚΑΜΕΑ, το E-school (Ελλάδα), το Lusofona University (Πορτογαλία), την οργάνωση Alliance for Children (Ρουμανία) και το Ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο Νο1 (Πολωνία).

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε αναλυτικά τους στόχους του προγράμματος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και τον αντίκτυπο. Στο τέλος όλοι συμμετείχαμε σε βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια που συνδέονται με τους στόχους και το όραμα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα
www.idgames.eu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *