Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Καταστατικό CHALLEDU ΑΜΚΕ

Εκλογή ΔΣ

Έκθεση συνολικής δράσης φορέα 2022

Έκθεση συνολικής δράσης φορέα 2021

Προυπολογισμός 2020 

Έκθεση συνολικής δράσης φορέα 2019

Ισολογισμός- Οικονομικός απολογισμός 2019

Προϋπολογισμός- Απολογισμός 2019

Προϋπολογισμός- Απολογισμός 2017-2018

‘Εκθεση συνολικής δράσης φορέα 2016-2018