Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Terms of use and Privacy policy

Όροι χρήσης και πολιτική προσωπικών δεδομένων

Η CHALLEDU-inclusion | games | education είναι μια ελληνική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που πρωτοπορεί στην έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων παιχνιδιών με κοινωνικό και εκπαιδευτικό σκοπό. 

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς και την σεβόμαστε απόλυτα για αυτό και  φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρακάτω κείμενο περιγραφή την πολιτική της CHALLEDU σχετικά με τους όρους χρήσεις της ιστοσελίδας μας και την πολιτική των προσωπικών δεδομένων. Σχετικά με την πολιτική αυτή  εξηγεί πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Email: play@challedu.com
  • Τηλέφωνο: (+30) 2111164892
  • Διεύθυνση: Πυθέου 81, 11743, Αθήνα

Εισαγωγή

Η CHALLEDU, που από εδώ και πέρα μπορεί να αναφέρεται ως “CHALLEDU”, “εταιρεία”, “εμείς”, “μας” “φορέας”, “οργανισμός” ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του ελληνικού δικαίου. Εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθήνας και στην οδό Πυθέου 81, ΤΚ:11743 και έχει ΑΦΜ 997293811 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου challedu.com καθώς και την πολιτική προσωπικών δεδομένων μας. 

Όροι χρήσης 

Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης του ιστότοπου.

Δικαίωμα χρήσης του ιστότοπου έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η χρήση του ιστότοπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους. Η CHALLEDU δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 

Ορισμοί

Ως “Επισκέπτης”  του ιστότοπου ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο ‘challedu.com’ χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής στο Newsletter ή σε φόρμα αίτησης συμμετοχής σε εκδήλωση ή άλλη δράση του οργανισμού. 

Ως “Χρήστης” του ιστότοπου ορίζεται κάθε χρήστης του διαδικτύου που εγγράφεται ή/και καταχωρεί οποιαδήποτε στοιχεία σε φόρμες για το Newsletter, ή για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις. Ο χρήστης μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

Η CHALLEDU δεσμεύεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται τον ιστότοπό της και οι οποίες αφορούν στα προγράμματα, τις δράσεις, και τα παιχνίδια και υλικά που αναπτύσσει . Δεν δεσμεύεται ωστόσο για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη που έχουν προκληθεί ακούσια ή έχουν διαφύγει της προσοχής μας, ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας του ιστότοπου εξαιτίας ανωτέρας βίας. Η CHALLEDU δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση λαθών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η CHALLEDU δεν ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο (αποτυχία συστήματος, υποδομή χρήστη, λόγοι ανωτέρας βίας, κτλ) διακοπεί η πρόσβαση στον ιστότοπο. Ο οργανισμός μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στον ιστότοπο για λόγους συντήρησης ή επισκευής.

Επίσης η CHALLEDU δεν εγγυάται την υλοποίηση όλων των δράσεων και προγραμμάτων που αναφέρονται στον ιστότοπο, ούτε και την απρόσκοπτη δωρεάν χρήση (download και χρήση) παιχνιδιών, application ή άλλου υλικού που υπάρχει στον ιστότοπο,  αλλά είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει άμεσα τους χρήστες για την μη υλοποίηση ή διαθεσιμότητα αυτών. Ο οργανισμός δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση εκδηλώσεων, δράσεων ή/ και από την καθυστέρηση αυτών για οποιαδήποτε αιτία.

Η CHALLEDU δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους επισκέπτες ή τους χρήστες κατά την επίσκεψη και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη ή ανωτέρα βία.

Η CHALLEDU παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν” και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρόν ιστότοπος αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της CHALLEDU.  Τα σήματα, τα γραφικά , οι φωτογραφίες ,τα σχέδια, οι εικόνες, η μουσική, τα βίντεο, τα κείμενα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και γενικά όλο το περιεχόμενο των σελίδων του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού και προστατεύονται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, δημοσίευση, διανομή, πώληση, μεταφορά , έκδοση, downloading, ανακοίνωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

Η οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια της CHALLEDU ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλα τα ονόματα των προϊόντων, της εταιρίας, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα διακριτικά εμπορικά σήματα  που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή και τον ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας και τελούν υπό την προστασία των ελληνικών , κοινοτικών και διεθνών νόμων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.  Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες, προϊόντα , υπηρεσίες τρίτων μερών συμβεβλημένων με την Εταιρία, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτών και προστατεύονται επίσης από τη νομοθεσία.

Υποχρεώσεις Χρήστη/Επισκέπτη

Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου, με την παραμονή και χρήση/επίσκεψη του ιστοτόπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του με σύννομο τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ιστότοπου για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους πληροφοριών ή περιεχομένου που είναι παράνομο,  ή/και που για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη είτε στην Εταιρία, είτε σε τρίτο, είτε προσβάλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών προσώπων. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες/επισκέπτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης (πχ εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές σχέσεις κτλ), ή /και περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία. Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε υλικού/λογισμικού που περιέχει ιούς ή κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεών της. Τέλος απαγορεύεται η συλλογή, αποθήκευση ή μετάδοση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων άλλων χρηστών/επισκεπτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτιδήποτε από τα ανωτέρω ο οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού του χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και το δικαίωμα ενεργοποίησης νομικών ή άλλων μέσων.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους.

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους σε σελίδες εντός αυτού ή σε συσχετιζόμενες  ιστοσελίδες τρίτων, επιχειρήσεων, προγραμμάτων κτλ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν υπόκεινται στον έλεγχο του οργανισμού και κατ’ επέκταση η CHALLEDU δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή για την πρόκληση ζημίας σε περίπτωση επίσκεψης ή χρήσης τους. Ο οργανισμός δεν ευθύνεται για τους  Όρους χρήσης, Όρους Προστασίας προσωπικών δεδομένων, Περιεχόμενο κτλ των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων ούτε δηλώνει ότι συμφωνεί με τις θέσεις, απόψεις , το περιεχόμενο αυτών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η CHALLEDU δημιούργησε τον ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την παρουσίαση των προγραμμάτων, δράσεων και προϊόντων που αναπτύσσουμε. 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο challedu.com δεν απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.  Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των παιδιών και των ενηλίκων και φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρακάτω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Ποια προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες συλλέγουμε

Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα ή όλα τα παρακάτω: 

-ονοματεπώνυμο, 

-διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

-διεύθυνση και περιοχή κατοικίας, 

-αριθμό τηλεφώνου (κινητό και σταθερό), 

-δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση υγείας του μέλους που φροντίζετε (πχ ασθενή με άνοια), 

-ηλικία, 

-επάγγελμα, 

-στοιχεία φορέα που εργάζεστε (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

-το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, 

-ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, 

-οι επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας μας στις οποίες περιηγηθήκατε, 

-η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

-αναγνωριστικό cookie

Cookies

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την λειτουργία και την πλοήγηση σε αυτόν. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτές. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Εάν δεν θέλετε οι τοποθεσίες να αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε για ποιες τοποθεσίες θέλετε να αποκλείονται τα cookies. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookies.

Περιπτώσεις όπου συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Πιο συγκεκριμένα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις

-Όταν εγγράφεστε στο newsletter μας

-Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

-Όταν υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα, δράση, εκδήλωση του οργανισμού μας

-Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας όπου συλλέγουμε και αποθηκεύουμε κάποια δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς και για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας

-Όταν παρέχουμε πληροφορίες για κάποιο πρόγραμμά μας ύστερα από δικό σας αίτημα

-Όταν συμφωνείτε “Ναι” στις google forms ή σε άλλη μορφή φόρμας να επικοινωνούμε για τυχόν νέα ή δράσεις μας

-Όταν δηλώνετε σε κάποια έντυπη φόρμα στη διάρκεια κάποια δράσεις ότι θα θέλατε να συμμετέχετε σε επόμενη δράση μας και να ενημερώνεστε για τα νέα ή τις δράσεις μας.

-Όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον να συμμετέχετε εθελοντικά σε κάποια δράση ή προγραμμά μας.

-Όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για κάποια θέση εργασίας αποστέλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα

-Όταν συμμετέχετε σε κάποια έρευνα, ή άλλη σχετική δράση του οργανισμού μας

Πως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσα από

– φόρμα εγγραφής στο newsletter

-φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, 

-μέσα από φόρμες Google forms, 

-μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, 

-μέσα από φόρμες έντυπες σε εκδηλώσεις και δράσεις μας, 

-όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας καθαρά για στατιστικούς λόγους

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσα από applications ή games στο Google play.  

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο εξής:

-Για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες σχετικά με προγράμματα,  δράσεις και εκδηλώσεις που υλοποιούμε μέσω του Newsletter μας

-Για να σας προσκαλέσουμε να δηλώσετε συμμετοχή σε προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις μας

-Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την συμμετοχή σας ή μη σε προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις μας

-Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας ή άλλων υπηρεσιών και προϊόντων μας

-Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες ή άλλες ερευνητικές διαδικασίες (πχ playtesting)

-Για να ελέγξουμε την τήρηση των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και η ορθή του χρήση.

-Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.

-Για να επιβεβαιώσουμε στατιστικά στοιχεία του ιστοτόπου

-Για να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σημείωμα που μας έχετε αποστείλει Μετά από τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σας σημειώματός θα αποθηκεύονται από εμάς  για σκοπό μελλοντικής χρήσης/ αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης 

-Όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις.

-Όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας.

-Όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την CHALLEDU. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε  τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την CHALLEDU για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η CHALLEDU σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες του οργανισμού στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η CHALLEDU δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων τρίτων από το χρήστη/επισκέπτη. Διατηρεί δε το δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης από τυχόν υλική, οικονομική ή άλλη ζημία.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας ζητήσετε τα παρακάτω:

  • Να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μας.
  • Να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν.
  • Να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς.
  • Να σας διαγράψουμε από λίστες επικοινωνίας που έχετε εγγραφεί για να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα από εμάς.

Διόρθωση- Τροποποίηση ή Διαγραφή στοιχείων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάτι από τα παραπάνω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail: play@challedu.com . Συγκεκριμένα για το Newsletter που στέλνουμε αν θέλετε να σταματήσετε να το λαμβάνετε μπορείτε να πατήσετε στην ειδική επισήμανση στο τέλος του email. 

Ενημερώσεις πολιτικής

Έχουμε ενημερώσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”). H Πολιτική ενημερώνεται από καιρό σε καιρό και δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα. Η Πολιτική της ιστοσελίδας ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2019.

Η CHALLEDU διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Τελικές διατάξεις

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την CHALLEDU  που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.