Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Home » EU@school

EU@school

EU@school logo

Το έργο Eu@school έχει σαν κύριο προσδοκώμενο αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συνόλου από εργαλεία για την προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή υπηκοότητα στο σχολείο, καθώς και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να γίνουν βασικοί μοχλοί σε αυτή τη διαδικασία. Την δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για την αύξηση του ενδιαφέροντος για την εισαγωγή της εκπαίδευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο σταθερούς τρόπους στο σχολείο, με στόχο να παρακινηθούν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν το πλαίσιο της ΕΕ, τα δικαιώματά της, και τις κοινές αξίες.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι α)η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ένωση και πολιτισμό β) η γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με βασικές αξίες, την ιστορία, τα πρόσωπα, τους φορείς και τις διαδικασίες της Ευρώπης, γ)η εισαγωγή νέων μεθόδων και εργαλείων στην εκπαίδευση (πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης – 8 παιχνίδια).

Αποτελέσματα έργου:

  • E-learning EU@SCHOOL: Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει υλικό για την ενδυνάμωση τους στην εκπαίδευση στα εξής θέματα: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασία λήψης αποφάσεων, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύστημα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αξίες της ΕΕ, ιθαγένεια της ΕΕ, κοινωνία και πολυγλωσσία
  • Εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αποτελείται από:
    • 4 παιχνίδια τύπου escape room 
    • 4 παιχνίδια καρτών και επιτραπέζια

Τα παιχνίδια έχουν στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές και μαθήτριες με έναν παιχνιδοποιημένο τρόπο τα παραπάνω θέματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή ένωση και τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και αξίες. Επίσης μέσα από τα παιχνίδια θα γνωρίσουν βασικές συνθήκες και προσωπικότητες που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης.

  • Σχέδια Μαθημάτων. Έτοιμα σχέδια μαθημάτων πάνω στις παραπάνω θεματικές, έτοιμα για εφαρμογή στην τάξη σε διάφορες βαθμίδες. Τα σχέδια συνδέουν τα παιχνίδια με ένα ευρύτερο πλαίσιο μαθήματος στην τάξη.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE (Ιταλία)

Εταίροι:

Ιστοσελίδα έργου: https://www.euatschool.eu/

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης KA220-SCH-1DC3F2B5