Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

CodER

Το έργο CodER θα επιτρέψει σε εργαζόμενους στους χώρους της νεολαίας να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό και τους μικροελεγκτές και στη συνέχεια να μεταφέρουν αυτή η γνώση στους νέους μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της χρήσης καινοτόμων μεθόδων όπως η δημιουργία Escape Room(δωμάτια απόδρασης). Είναι αποδεδειγμένο ότι τα escape rooms δημιουργούν νέα περιβάλλοντα μάθησης και βοηθούν τους νέους να καλλιεργήσουν τη γνώση και δεξιότητες πιο αποτελεσματικά. 

Το CodER στοχεύει επίσης να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων παρέχοντάς τους πρόσβαση σε κατάρτιση σχετική με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι βασικές γνώσεις προγραμματισμού είναι μια δεξιότητα που απαιτείται σε κάθε επιστημονικό κλάδο στις μέρες μας, από τις κοινωνικές επιστήμες έως τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα Escape Rooms για να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην εκμάθηση των νέων σχετικά με τον προγραμματισμό και τους μικροελεγκτές. Στόχος είναι τα δωμάτια απόδρασης να μετατραπούν σε αποτελεσματικά και αποδοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ήδη υπάρχουσας έρευνας αλλά θα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και διάφορα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως διαδικτυακά μαθήματα και διαδραστικές πλατφόρμες, ψηφιακές διαδικασίες παιχνιδιών, ψηφιακά μέσα, στοιχεία VR, εφαρμογές, κωδικοί QR κ.λπ

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: α)η αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτών νέων σχετικά με τον προγραμματισμό και τα microcontrollers, β) η ευθυγράμμιση των μαθησιακών στόχων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γ) η αύξηση των γνώσεων των οργανώσεων νέων σχετικά με διάφορα σενάρια που θα μπορούσαν να διδάξουν στους νέους τον προγραμματισμό και τα microcontrollers, δ) να δώσει στις οργανώσεις νέων σε όλο τον κόσμο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει να αυξηθεί το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων τους στον προγραμματισμό και τα microcontrollers (Ψηφιακή Πλατφόρμα Δημιουργίας Escape Rooms).

Αποτελέσματα έργου:

  • Μία Ψηφιακή Πλατφόρμα Μαθημάτων για Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού και Microcontrollers
  • Έναν Μεθοδολογικό και Εκπαιδευτικό Οδηγό για τη χρήση των Escape Rooms ως εκπαιδευτικά εργαλεία
  • Ένα Εγχειρίδιο με σενάρια Escape Rooms, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν γρίφους προγραμματισμού και microcontrollers
  • Μία Πλατφόρμα Δημιουργίας Ψηφιακών Escape Rooms, που θα δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης εξατομικευμένων Escape Rooms

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

DIGIJEUNES (Γαλλία)

Εταίροι:

C.I.P. CITIZENS IN POWER (Κύπρος)

Challedu (Ελλάδα)

RITE Research Institute for Technological Evolution (Κύπρος)

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Ελλάδα)

Kalimera, obrt za usluge (Κροατία)

Μάθετε περισσότερο για το έργο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στην σελίδα στο  instagram καθώς και στο facebook

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης KA220-YOU-00070218