Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

LovABLE: Sex education for children with disabilities in early age school

Το έργο LovABLE: Sex education for children with disabilities in early age school στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στη σημαντική παιδαγωγική εκπαίδευση σχετικά με την ανθρώπινη ανατομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτογνωσία, τις υγιείς συναισθηματικές σχέσεις και τις ευθύνες, τη συναίνεση, την υγιεινή, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, τη σεξουαλικότητα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της και θέματα αναπηρίας. Παρόλο που η σεξουαλική αγωγή γίνεται μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα σχολεία της ΕΕ, έχουν γίνει λιγότερα για την προσαρμογή και την εξέταση των σχετικών θεμάτων για τα παιδιά με αναπηρία, ιδίως στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Στόχοι:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή υψηλής ποιότητας σεξουαλικής αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία για παιδιά με αναπηρία.
  • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών παιδιών με αναπηρία με υλικό και μεθοδολογίες για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία στα μαθήματα και στις καθημερινές πρακτικές τους
  • Αύξηση της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στη σεξουαλική αγωγή

Αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας LovAble που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με αναπηρία και σε σχετικούς επαγγελματίες σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσής τους για το σεξ και τη σεξουαλικότητα
  • Υλοποίηση δραστηριότητας για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με αναπηρίες και σχετικούς επαγγελματίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σχετικά με τη μεθοδολογία και τις κατευθυντήριες γραμμές του LovAble
  • Υλοποίηση τοπικών εργαστηρίων με τη σχολική κοινότητα (γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, φροντιστές κ.λπ.)
  • Υλοποίηση τοπικών πιλοτικών δραστηριοτήτων μη τυπικής/τυπικής εκπαίδευσης – εργαστηρίων με παιδιά με αναπηρίες.
  • Εκδηλώσεις που θα προωθήσουν τη μεθοδολογία του έργου και τα αποτελέσματά του σε ένα ευρύτερο κοινό (τοπική κοινότητα, φορείς χάραξης πολιτικής κ.λπ.)

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί

Συντονιστής:

Challedu (Ελλάδα) 

Εταίροι:

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2023-2-EL01-KA210-SCH-000174526

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.