Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

TOUR FRIEND

 

Το έργο “TOUR FR(I)END-Friendly  Redesign  of  Inclusive  Experience  N  Destinations  for  Deaf  people”  στοχεύει  στην  ενδυνάμωση  των  κωφών  ατόμων , των  ατόμων με προβλήματα ακοής αλλά και των νέων που δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού.

Η έκθεση του OESC το 2019 φανερώνει τη δυσκολία των νέων να βρουν  εργασία  (το  15% αυτών  είναι  άνεργοι) .  Από  την  άλλη,  ο τουρισμός υπολογίζεται  ότι  ανήλθε το  2018  στα  12,7  εκατομμύρια άτομα.  Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες  στον  τομέα  του  τουρισμού  είναι  η  δημιουργία  προσιτών  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Ωστόσο,  ελάχιστες  προσπάθειες  έχουν  γίνει  όσον  αφορά  την  προσβασιμότητα  των  κωφών.  Ο  Statista  (2015)  εκτιμά  ότι  119  εκατομμύρια  άνθρωποι  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη  είναι  κωφοί  ή  έχουν  προβλήματα  ακοής.  Όπως  αποκαλύπτει  η  έρευνα  “Tourism  activities  of  Deaf  people”  (2013),  το  μεγαλύτερο  εμπόδιο  των  κωφών  είναι  η  μη  παροχή  υπηρεσιών  Νοηματικής  Γλώσσας.  Η  συντριπτική  η  πλειοψηφία  των  Κωφών  εισηγείται  ότι  η  παροχή  της  δυνατότητας  να  μιλήσουν  στη  νοηματική  γλώσσα  κατά  τη  διάρκεια  ενός  ταξιδιού  θα  βελτιώσει  την  προσβασιμότητά  τους  και  την  επιλογή  προορισμού.  Το  BLS προβλέπει αύξηση  κατά  29%  των  διερμηνέων  της  νοηματικής  γλώσσας  έως το  2024

Οι στόχοι του έργου είναι: 

-η προώθηση  της κοινωνικής ένταξης κωφών στον τουρισμό

-η υποστήριξη κωφών και μη κωφών (18-24  ετών)  για  την  απόκτηση  και  ανάπτυξη  βασικών  δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων στον τομέα του τουρισμού 

-η δημιουργία ενός καινοτόμου phygital serious game

-η ενίσχυση των εργαλείων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτών της νεολέας

Intellectual Outputs:

  • Μεθοδολογικός οδηγό ςτου έργου TOUR FR(I)END
  • Εκπαιδευτικός οδηγός για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  των  ατόμων  που  εργάζονται  στην  τουριστική  βιομηχανία 
  • Eκπαιδευτικός οδηγός για βασικές ένοιες και λέξεις της νοηματικής
  • Εκπαιδευτικός οδηγός για διαλόγους στη νοηματική στην τουριστική βιομηχανία
  • Το  phygital παιχνίδι TOUR FRIEND μέσα από το οποίο θα μπορούν οι μη κωφοί να μάθουν βασικές λέξεις της νοηματικής.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

  • Les Apprimeurs (Γαλλία)

Εταίροι:

  • Challedu, CiP (Κύπρος)
  • Enjoy Italy (Ιταλία)
  • Logopsycom (Βέλγιο)

Στην πλατφόρμα του προγράμματος TOUR FRIEND (https://tourfriend.eu/  ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

To TOUR FRIEND είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2019-3-FR02-KA205-016644

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com