Πυθέου 81, Αθήνα
+30 2111164892 και 6947812734
play@challedu.com

TOUR FRIEND

Το έργο “TOUR FR(I)END-Friendly  Redesign  of  Inclusive  Experience  N  Destinations  for  Deaf  people”  στοχεύει  στην  ενδυνάμωση  των  κωφών  ατόμων , των  ατόμων με προβλήματα ακοής αλλά και των νέων που δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού.

Η έκθεση του OESC το 2019 φανερώνει τη δυσκολία των νέων να βρουν  εργασία  (το  15% αυτών  είναι  άνεργοι) .  Από  την  άλλη,  ο τουρισμός υπολογίζεται  ότι  ανήλθε το  2018  στα  12,7  εκατομμύρια άτομα.  Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες  στον  τομέα  του  τουρισμού  είναι  η  δημιουργία  προσιτών  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Ωστόσο,  ελάχιστες  προσπάθειες  έχουν  γίνει  όσον  αφορά  την  προσβασιμότητα  των  κωφών.  Ο  Statista  (2015)  εκτιμά  ότι  119  εκατομμύρια  άνθρωποι  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη  είναι  κωφοί  ή  έχουν  προβλήματα  ακοής.  Όπως  αποκαλύπτει  η  έρευνα  “Tourism  activities  of  Deaf  people”  (2013),  το  μεγαλύτερο  εμπόδιο  των  κωφών  είναι  η  μη  παροχή  υπηρεσιών  Νοηματικής  Γλώσσας.  Η  συντριπτική  η  πλειοψηφία  των  Κωφών  εισηγείται  ότι  η  παροχή  της  δυνατότητας  να  μιλήσουν  στη  νοηματική  γλώσσα  κατά  τη  διάρκεια  ενός  ταξιδιού  θα  βελτιώσει  την  προσβασιμότητά  τους  και  την  επιλογή  προορισμού.  Το  BLS προβλέπει αύξηση  κατά  29%  των  διερμηνέων  της  νοηματικής  γλώσσας  έως το  2024

Νέα εργαλεία που θα δημιουργηθούν στην διάρκεια του έργου:

  1. Μεθοδολογικός οδηγό ςτου έργου TOUR FR(I)END
  2. Εκπαιδευτικός οδηγός για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  των  ατόμων  που  εργάζονται  στην  τουριστική  βιομηχανία 
  3. Eκπαιδευτικός οδηγός για βασικές ένοιες και λέξεις της νοηματικής
  4. Εκπαιδευτικός οδηγός για διαλόγους στη νοηματική στην τουριστική βιομηχανία
  5. Το  phygital παιχνίδι TOUR FRIEND μέσα από το οποίο θα μπορούν οι μη κωφοί να μάθουν βασικές λέξεις της νοηματικής.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

-η προώθηση  της κοινωνικής ένταξης κωφών στον τουρισμό

-η υποστήριξη κωφών και μη κωφών (18-24  ετών)  για  την  απόκτηση  και  ανάπτυξη  βασικών  δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων στον τομέα του τουρισμού 

-Η δημιουργία ενός καινοτόμου phygital serious game

-η ενίσχυση των εργαλείων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτών της νεολέας

Συντονιστής εταίρος είναι το Les Apprimeurs (Γαλλία) ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Challedu, CiP (Κύπρος), Enjoy Italy (Ιταλία), Logopsycom (Βέλγιο)

Στην πλατφόρμα του προγράμματος TOUR FRIEND (https://tourfriend.eu/  ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

To TOUR FRIEND είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2019-3-FR02-KA205-016644

Για περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνήστε με την Ασημίνα Μπρούζου από την Challedu- inclusion | games | education, assimina@challedu.com, 6947812734.