Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Home » SIMPLY4EMOTIONS

SIMPLY4EMOTIONS

Η αποστολή αυτού του έργου Erasmus+ είναι να καλλιεργήσει μεταμορφωτικές μαθησιακές εμπειρίες για επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και μεμονωμένα άτομα. Στο πυρήνα αυτού του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη ενός ψηφιακού-φυσικού παιχνιδιού προσομοίωσης που επικεντρώνεται στη συναισθηματική αυτορρύθμιση.

Οι κύριοι στόχοι του έργου επικεντρώνονται στη: 

 • Δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω του παιχνιδιού προσομοίωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον χωρίς κινδύνους για την πλοήγηση σε συναισθηματικά απαιτητικά σενάρια και προωθώντας την απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων συναισθηματικής αυτορρύθμισης. 
 • Αναγνώριση της ύψιστης σημασίας της ευημερίας, το έργο στοχεύει να συμβάλει θετικά στην ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, προβλέποντας μετρήσιμες συσχετίσεις μεταξύ της συναισθηματικής ρύθμισης και της ευημερίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το έργο αντιμετωπίζει την έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών και το υψηλό ποσοστό αποχώρησης, ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση, συμβάλλοντας τελικά στην ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης στην κοινωνία.

Αποτελέσματα:

1.Ψηφιακό-Φυσικό Παιχνίδι Προσομοίωσης 

Το παιχνίδι, πρόσβασιμό ώς Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ), θα παρέχεται στους επαγγελματίες υγείας σε φυσική και σε ψηφιακή μορφή. Η πρόσβαση θα διευκολυνθεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου, ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση για ανοικτή εκπαίδευση. Και οι δύο μορφές θα είναι συμβατές με κινητικές συσκευές και θα είναι διαθέσιμες στις εθνικές γλώσσες των εταίρων του έργου.

2. Ανάπτυξη ενός διδακτικού σχεδίου

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός διδακτικού σχεδίου με την συνεργασία ακαδημαϊκών εταίρων και φορέων παροχής φροντίδας. Το σχέδιο αυτό θα είναι προσαρμοσμένος γύρω από το παιχνίδι προσομοίωσης, ενσωματώνοντας διδακτικό περιεχόμενο.  Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός μικρού πιστοποιητικού στο πλαίσιο EU4Dual Alliance (συγκεκριμένα, το έργο EU4Dual στο DHBW), με την πρόσθετη δυνατότητα ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τα πανεπιστήμια και τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, ενισχύοντας το παιχνίδι προσομοίωσης σε Simulation Game+, ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπαίδευση και την εγγραφή νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

3. Αντίληψη, κατανόηση και ρύθμιση των συναισθημάτων

Στόχος είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού προσομοίωσης που βασίζεται στη θεωρία της συναισθηματικής αυτορρύθμισης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης, κατανόησης και ρύθμισης των συναισθημάτων. Η εστίαση αυτή στοχεύει να δρομολογήσει την ενίσχυση αυτών των κρίσιμων συναισθηματικών ικανοτήτων.

Το Simply4Emotions δεν είναι απλώς ένα έργο- είναι μια δέσμευση για την καινοτομία, την εκπαίδευση και την ολιστική ευημερία όσων διαμορφώνουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Συντονιστής:

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University  (Duale Hochschule Baden-Württemberg / DHBW) 

Εταίροι:

 • CHALLEDU – inclusion | games | education (Ελλάδα)
  Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ – Φροντίζω (Ελλάδα)
 • ISRAA (Ιταλία)
  Turku University of Applied Science (Φινλανδία)
 • University of Galway (Ιρλανδία)
 • Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Γερμανία)

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.