Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

PRAGRESS

Το έργο PRAGRESS στοχεύει στους επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, κοινωνικούς λειτουργούς για την  πρόληψη και τη διαχείριση προκλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς τόσο στο σπίτι όσο και στη κοινότητα. 

Η επιθετική συμπεριφορά είναι ένα πολύ-παραμετρικό φαινόμενο  που απαιτεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πλαίσιο που εστιάζει στις ακόλουθες ενότητες:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιθετική και βίαιη συμπεριφορά
 • Γνώση των αιτιών και πρόληψη της επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς 
 • Μέθοδοι διαχείρισης και αποκλιμάκωσης για τον έλεγχο της επιθετικής συμπεριφοράς

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. Ευαισθητοποίηση του προβλήματος της επιθετικής συμπεριφοράς σε επαγγελματίες και μη περιθάλποντες που εργάζονται με ηλικιωμένους αποδέκτες φροντίδας.
 2. Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης δεξιοτήτων με αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες στρατηγικές για την πρόληψη και διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς από τους αποδέκτες φροντίδας κυρίως για τους επαγγελματίες περιθάλποντες.
 3. Το πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων θα συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης ως ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC)
 4. Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των αποδεκτών φροντίδας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ενδυνάμωσης των περιθαλπόντων. 
 5. Κοινωνική ένταξη και αξιοπρέπεια των περιθαλπόντων και των αποδεκτών φροντίδας.

Intellectual Outputs:

 • Μελέτη κρίσιμων παραμέτρων που διαμορφώνουν το συνολικό πλαίσιο
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες και καλά δομημένο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της επιθετικής συμπεριφοράς εργαζομένων περιθαλπόντων σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
 • Πλατφόρμα elearning υπό τη μορφή ενός μαζικού ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος(MOOC) με στοιχεία gamification
 • Αξιολόγηση MOOC
 • Δράσεις βιωσιμότητας

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί: 

ο συντονιστής: 

 • Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (Γερμανία) 

Εταίροι: 

 • CHALLEDU- inclusion | games | education (Ελλάδα)
 • ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (Ιταλία)
 • Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ- «Φροντίζω» (Ελλάδα)
 • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Φινλανδία)
 • WOHLFAHRTSWERK FUR BADEN-WURTTEMBERG (Γερμανία) 
 • NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY (Ιρλανδία).

Στο website του προγράμματος PRAGRESS (https://pragress.eu/ ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό πρότασης 2020-1-DE02-KA202-007726.