Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

PERIEGESIS

PERIEGESIS logo
 

Το έργο ”PERIEGESIS” έχει στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων (DHH) στα πολιτιστικά κέντρα- κυρίως μουσεία, γκαλερί κτλ. Η μεθοδολογία μας αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ακούοντος προσωπικού όπως οι ξεναγοί, οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, οι υπάλληλοι των πωλητηρίων, το προσωπικό προστασίας κ.λπ. , ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους. Το έργο PERIEGESIS στοχεύει επίσης να φέρει πιο κοντά τους πολιτιστικούς χώρους με τους ανθρώπους αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν:

  • “O1- Μεθοδολογικός οδηγός του έργου PERIEGESIS
  • “O2- Εκπαιδευτικός οδηγός-γλωσσάριο βασικών φράσεων και διαλόγων για κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους (DHH)
  • “O3- Κατάλογος με βίντεο με τις φράσεις αυτές στη νοηματική για το προσωπικό των πολιτιστικών χώρων
  • “O4- Σχέδια μαθημάτων για την ένταξη των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων στους πολιτιστικούς χώρους
  • “O5 -Ψηφιακό Εκπαιδευτικό παιχνίδι (Digital serious game) ως ένας διασκεδαστικός και διαδραστικός τρόπος για να μάθουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε πολιτιστικούς χώρους κάποιες βασικές φράσεις στη νοηματική γλώσσα ενισχύοντας τις δεξιότητές τους

Κύρια αποτελέσματα του “PERIEGESIS” είναι :

  • 50 υπάλληλοι μουσείων θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες, εργαστήρια και play-testing του έργου,
  • 60 επαγγελματίες από τον πολιτιστικό τομέα ή αυτόν του τουρισμού, καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί και σχετικοί επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν στο υλικό του έργου.
  • Περισσότεροι από 2000 άνθρωποι και 50 ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί χώροι και ιδρύματα που ασχολούνται με τον προσβάσιμο τουρισμό ή/και κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του.

Το PERIEGESIS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

-Συντονιστής: IRSAM (Γαλλία)

-Συνεργάτες: Citizens in Power (Κύπρος), CHALLEDU (Ελλάδα), Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras” (Πολωνία) και ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (Ιταλία)

Στο website του προγράμματος (https://periegesis.eu) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό πρότασης 2020-1-FR01-KA227-ADU-095076

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com