Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

MOMENTUM

Το έργο “MOMentum” βασίζεται στις αξίες της ισότητας των φύλων και πιο συγκεκριμένα στη συμμετοχή των μητέρων στον τομέα της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των μητέρων στην Επαγγελματική Εκπαιδευτική Κατάρτιση.

Τόσο η σχετική έκθεση της Eurostat (2019) όσο και η έκθεση “Women’s Economic Empowerment” (2016) παρέχουν ισχυρές αποδείξεις που καταδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι υπάρχουν σημαντικά λιγότερες σε αριθμό επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες σε σχέση με αυτές με άντρες ιδιοκτήτες, οι επιχειρήσεις που διοικούν είναι μικρότερες σε μέγεθος και έχουν μικρότερη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΕ, το 2017, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με παιδιά ηλικίας 6 ετών ή μικρότερα ήταν 64,6% στην ΕΕ σε αντίθεση με το 79% των γυναικών χωρίς παιδιά. Παρά την ισχυρή νομοθεσία και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αυξημένα οργανωτικά οφέλη, μια στις τρεις γυναίκες, δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την άδεια μητρότητας (Morris, 2008).

Στόχοι του έργου είναι:

 • προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και ισότητας των φύλων στην επιχειρηματικότητα
 • πρόσβαση γυναικών σε ΕΕΚ(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) ώστε να εκπαιδευτούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας
 • ψυχολογική ενθάρρυνση των γυναικών ότι μπορούν να συνδυάσουν επιτυχώς τη μητρότητα με μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία
 • επισήμανση της σημασίας της εργασίας και της καινοτομίας για την ψυχολογική, συναισθηματική, πολιτιστική, κοινωνική ισορροπία και ευημερία της μητέρας
 • ενεργοποίηση των γυναικών μέσω των κατάλληλων role models.
 • καταπολέμηση των στερεοτύπων εναντίον των γυναικών επιστρέψουν στην εργασία τους μετά τη γέννα
 • καλλιέργεια σχετιkών δεξιοτήτων στις γυναικες
 • παροχή καινοτόμων εργαλείων στους εκπαιδευτές/εκπαιδευτριες των ΕΕΚ

Αποτελέσματα έργου:

 • Παιγνιοποιημένη μεθοδολογία βασισμένη σε εκπαίδευση μέσω προτύπων: Θα περιγράψει την καινοτόμο μεθοδολογία της εκπαίδευσης ΕΕΚ μέσω παιχνιδιοποιημένων εργαλείων και μοντέλων προς μίμηση για την επιχειρηματικότητα στις μητέρες
 • Συλλογή εργαλείων εκπαίδευσης μέσω προτύπων: Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση μέσω προτύπων εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή καθώς και δραστηριότητες για την παρακίνηση των μητέρων να συμμετέχουν στην επιχειρηματικότητα
 • Εργαλειοθήκη εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων για την επιχειρηματική εκπαίδευση και την κατανόηση της νομοθεσίας, της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των δεξιοτήτων για τις μητέρες ώστε να επιδιώξουν μια καριέρα στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα.
 • Εφαρμογή MOMentum: μια εκπαιδευτική εφαρμογή που θα περιλαμβάνει υλικό που αναπτύχθηκε μέσω των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων με παιγνιώδη τρόπο και επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες-στόχους, ιδιαίτερα στις μητέρες. 

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

 •  IRR (Τσεχία)

Εταίροι:

 • Citizens in Power  (Kύπρος)
 • ASSO (Ιταλία)
 • Challedu (Ελλάδα)
 • Inpla (Εσθονία)

To έργο MOMentum είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033084

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com