Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

LEGENDS OF DISABILITY

Το καινοτόμο έργο “Legends of Disability” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  Active citizens fund* με φορέα υλοποίησης την Challedu- inclusion | games | education και εταίρους τους Περπατώ, Best Buddies και Φροντίζω. Στοχεύει στην ενδυνάμωση ανθρώπων με αναπηρίες όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων μέσω της ανάδειξης Role models-ΑμεΑ που συνέβαλαν σημαντικά σε τομείς της κοινωνίας (πχ επιστήμη, τέχνες, αθλητισμό, επιχειρήσεις).

Οι άνθρωποι με αναπηρίες στην Ευρώπη αποτελούν το 10-15% του πληθυσμού, με αύξηση 2-8% ανά δεκαετία (Eurostat, 2016). Στην Ελλάδα ζουν περίπου 1.000.000 άτομα με αναπηρία ενώ σύμφωνα με το δείκτη GALI (Global Activity Limitation Index), το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή με μακροπρόθεσμο περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας λόγω προβλημάτων υγείας, ανέρχεται στο 24,7%, του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 ενώ πάνω από το 50% των ΑμεΑ είναι άνθρωποι 3ης ηλικίας. Σύμφωνα με Δελτία του Παρατηρητηρίου για τα θέματα αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλες τις ομάδες ηλικιών ο κίνδυνος “φτώχειας ή αποκλεισμού” είναι μεγαλύτερος κατά 20 μονάδες στα άτομα με αναπηρία σε σύγκριση με τον τυπικό πληθυσμό.Ενδεικτικά το 71,5% του πληθυσμού με αναπηρία 16-19 ετών, 63,5% 25-30 ετών και 58,7 55+ βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (αντίστοιχα ποσοστά τυπικού πληθυσμού: 46,6% 49,1% και 47,3%). Το ποσοστό των ατόμων άνω των 16 ετών με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας που διαβιεί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση είναι 25,7%, ενώ στις παραγωγικές ηλικίες 16-64 ετών το ποσοστό εκτοξεύεται στο 36,9%. Σχεδόν δηλαδή οι 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία μεταξύ 16 και 64 ετών βιώνουν υλικές στερήσεις και περιορισμό δραστηριότητας. Ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20-64 ετών, υπολογίστηκε να είναι στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 24,2%, υπολειπόμενος δηλαδή κατά 33,4 μονάδες σε σχέση με την τιμή που λαμβάνει στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία (57,6%), ενώ σε σύγκριση με τον εθνικό στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση υστερεί κατά 46 μονάδες. Ο δείκτης ανεργίας λαμβάνει τη μέγιστη τιμή στους νέους 25-29 ετών με αναπηρία, όπου υπολογίστηκε να είναι 58,2%. Το 70% των ατόμων με αναπηρία 16-64 ετών δεν είχε καμία καλλιτεχνική ενασχόληση (hobby) και δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν ποτέ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αντίστοιχο ποσοστό ατόμων χωρίς περιορισμό είναι 34,3%).
Στόχος του προγράμματος “Legends of Disability” είναι να εμπνεύσει ΑμεΑ μέσα από Role Models να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση- εκπαίδευση για τα δικαιώματά τους στο κοινό. Μέσα από το παιχνίδι Legends of Disability και το εκπαιδευτικό πακέτο που το συνοδεύει οι άνθρωποι με αναπηρία εμπνέονται από Role-Models. Επιπλέον συμμετέχοντας στα φεστιβάλ συνδημιουργίας παιχνιδιών εκφράζουν τις ανάγκες τους και δημιουργούν σε συνεργασία με ειδικούς. Παράλληλα το κοινό ευαισθητοποιείται και συμβάλει ενεργά στη δημιουργία εργαλείων-παιχνιδιών. Στα εργαστήρια playtesting τα παιχνίδια τελειοποιούνται ως εργαλεία- μέθοδοι και έρχονται να συμβάλλουν τόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία όσο και την συμπερίληψή τους από την τοπική κοινωνία.

Οι στόχοι του έργου είναι:

-Ανάδειξη και προβολή role-models διαφόρων ηλικιών και αναπηριών

-Ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, των δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού ανθρώπων με αναπηρίες

-Δημιουργία εργαλείων και δράσεων αυτό-συνηγορίας

-Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών σε Role-model game-based μεθόδους

-Άρση προκαταλήψεων και ευαισθητοποίηση του κοινού

Εργαλεία- Δράσεις του έργου – Αποτελέσματα

  • Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου-παιχνιδιού Legends of Disability που αναδεικνύει το έργο 100 ανθρώπων με αναπηρίες (περιλαμβάνει προσβάσιμο υλικό παιχνιδιού για διαφορετικού τύπου αναπηρίες). Κατεβάστε όλο το εκπαιδευτικό πακέτο από εδώ . Παίξτε το επιτραπέζιο παιχνίδι διαδικτυακά εδώ καθώς και την προβάσιμη μορφή του σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία εδώ
  • Capacity building εργαστήριο για επαγγελματίες, φροντιστές, εκπαιδευτικούς και εθελοντές και βίντεο για το πως παίζονται τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στο έργο (παρακολουθήστε τα στο κανάλι μας στο youtube)
  • Εκδήλωση αυτο- συνηγορίας και καμπάνια στα social media

Η Challedu αποτελεί τον κύριο φορέα υλοποίησης, ενώ οι Περπατώ, Best Buddies και Φροντίζω θα συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση εμπλέκοντας τους επωφελούμενούς τους σε Πάτρα, Αθήνα και Κομοτηνή.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.