Πυθέου 81, Αθήνα
+30 2111164892 και 6947812734
play@challedu.com

Kick-off Meeting INSPIRE

Kick-off Meeting INSPIRE

Στις 12-13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το kick-off meeting του Erasmus+ προγράμματος INSPIRE- Innovative Serious Play for Identifying your Role in a Social Entrepreneurship στοχεύει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει νέους/ες μεταξύ 18-24 ετών να ασχοληθούν με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν ομάδες και να ιδρύσουν επιχειρήσεις μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου / ψυχομετρικού παιχνιδιού.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε αναλυτικά τους στόχους του προγράμματος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και τον αντίκτυπο. Επίσης μελετήσαμε τα επόμενα βήματα του έργου και ορίσαμε το τρόπο επικοινωνίας και διάχυστης του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *