Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Home » ID GAMES

ID GAMES

Το πρόγραμμα Erasmus+ “ID-GAMES Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion” (www.idgames.eu) βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επιδιώξει την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) σχεδιάζοντας serious games τόσο με την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με ΝΥ όσο και των επαγγελματιών, φροντιστών, εθελοντών, σχεδιαστών παιχνιδιών καθώς και μελών της τοπικής κοινότητας.

Η ενασχόληση με επιτραπέζια, ψηφιακά ή άλλης μορφής παιχνίδια είναι μια γνωστή μη φαρμακευτική παρέμβαση που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση τόσο των γνωστικών όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

Το πρόγραμμα “ID GAMES” θα δημιουργήσει 6 καινοτόμα παιχνίδια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με ΝΥ, έναν μεθοδολογικό οδηγό για την υλοποίηση εργαστηρίων σχεδιασμού παιχνιδιών με την εμπλοκή ατόμων με ΝΥ και άλλων ομάδων, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και ένα e-course.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • να αυξηθεί η ενημέρωση για την Νοητική Αναπηρία,
  • να βελτιωθούν οι δεξιότητες των ατόμων με ΝΥ μέσω της ενασχόλησης τους με serious games, τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα άτομα με Νοητική Αναπηρία,
  • να ενισχυθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών και των φροντιστών ατόμων με ΝΥ
  • να εμπλακούν τόσο τα άτομα με ΝΥ όσο και οι φροντιστές και οι επαγγελματίες στη διαδικασία του σχεδιασμού και δημιουργίας serious games
  • να μειωθεί το στίγμα για την Νοητική Αναπηρία
  • να ενδυναμωθούν τόσο τα άτομα με ΝΥ όσο και η τοπική κοινότητα

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

  • Challedu

Εταίροι:

Στην πλατφόρμα του προγράμματος ID GAMES (https://idgames.eu/ ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του προγράμματος και ενημερώσεις, όπως αναφορές, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.

To ID GAMES είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2019-1-EL01-KA204 062517

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com