Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

I-GAME

Το έργο I_Game προωθεί την χρήση σοβαρών παιχνιδιών στην εκπαίδευση προς όφελος διαφόρων μειονεκτούντων ομάδων. Ως νέα τάση, τα παιχνίδια περιλαμβάνονται όλο και πιο συχνά στην εκπαιδευτική διαδικασία, και για καλό λόγο. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι συμμετοχικές δραστηριότητες έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα στη μετάδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η ψυχαγωγική φύση των παιχνιδιών επιτρέπει στον συμμετέχοντα να απολαύσει τη μαθησιακή διαδικασία δίνοντας έτσι μεγαλύτερη προσοχή και απορροφώντας τις προσφερόμενες γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον, αυξάνεται η γνωστική λειτουργία του εκπαιδευόμενου, καθώς η συμμετοχή του συνεπάγεται λήψη αποφάσεων και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Το έργο απαρτίζεται από μια σειρά από συνεδρίες πρακτικής εμπειρίας, σε διάφορα στάδια της ανάλυσης αναγκών, του σχεδιασμού, της δημιουργίας, και τέλος της υλοποίησης ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με εκπαιδευτικό στόχο(serious board game). Κάθε εταίρος σε αυτό το έργο έχει μια τεχνογνωσία σε διαφορετικό στάδιο ή/και στόχο ομάδα (κατασκευαστική και τεχνική πτυχή, δομή και σχεδιασμός, ανάλυση αναγκών και εφαρμογή για άτομα με αναπηρία, ανάλυση αναγκών και εφαρμογή για άτομα που ανήκουν σε μειονότητες ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι). Κάθε πρακτική συνεδρία θα δίνει στους συμμετέχοντες οργανισμούς μια σαφή κατανόηση του συγκεκριμένου βήματος.

Τελικός στόχος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί να βρουν κοινό τόπο και να κατανοήσουν τις μεταξύ τους ανάγκες, προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός ενός σοβαρού επιτραπέζιου παιχνιδιού ευθυγραμμισμένος με τις σύγχρονες τεχνικές βιομηχανίας επιτραπέζιων παιχνιδιών, μια εύκολη και εφικτή μέθοδος για όλους.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: α)η χρήση σοβαρών παιχνιδιών στην εκπαίδευση προς όφελος διαφόρων μειονεκτούντων ομάδων, β)η δημιουργία μονοπατιών αναβάθμισης δεξιοτήτων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας την αφομοίωση της εκπαίδευσης ενηλίκων, γ) η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων, δ) η προώθηση της ένταξης και της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ε)ο εκσυγχρονισμός της game-based μάθησης.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Ο συντονιστής:

Challedu (Ελλάδα)

Εταίροι:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο στην ιστοσελίδα του καθώς και στην σελίδα του στο Facebook.

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης ID KA210-ADU-E817B8B5

Για περισσότερες πληρφορίες για το έργο επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com