Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

HERSTORY

Herstory logo

Το έργο στοχεύει να ενδυναμώσει τους νέους/νέες που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τους εργαζόμενους με την νεολαία που παρέχουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Επικεντρώνεται στην παροχή θεωρητικού, εμπνευστικού και πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Το έργο επιχειρεί να καταρρίψει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα για τις γυναίκες επιχειρηματίες σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες δίνοντας έμφαση στην αντισυμβατική επιχειρηματικότητα. Ενώ επικεντρώνεται στην θετική εκπροσώπηση περισσότερων γυναικών LGTBQIA+ ατόμων, έγχρωμων, μεταναστών και προσφύγων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες).

Στόχοι του έργου:

 • Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής
 • Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Εισαγωγή διαφορετικών προτύπων/role models
 • Ενθάρρυνση διατομεακής προσέγγισης αντιμετώπιση του αποκλεισμού στην επιχειρηματικότητα.

Ομάδες στόχου:

 • Εργαζόμενοι με νέους και εκπαιδευτές
 • Οργανώσεις/ΜΚΟ της κοινωνίας των πολιτών
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα και ανήκουν σε μια υποεκπροσωπούμενη κοινότητα (γυναίκες LGTBQIA+, έγχρωμοι/ες, μετανάστες και πρόσφυγες, άνθρωποι με αναπηρία
 • Άνδρες που θέλουν να ξεπεράσουν το φύλο, τη φυλή και άλλα στερεότυπα στην επιχειρηματικότητα
 • Κάθε νέος/α (16-35 ετών) που θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς

Παράγωγα του έργου:

 • Οδηγός & Podcasts. Απευθύνεται σε Youth Workers και εξηγεί τη θετική εκπροσώπηση και γιατί έχει σημασία στην επιχειρηματικότητα.
 • Επιτραπέζιο παιχνίδι. Συνεργατικό παιχνίδι για την προώθηση των γυναικών προσφύγων και μεταναστών και επιχειρηματιών LGBTQI+ με στόχο την αύξηση της προβολής και αποκάλυψη του ρόλου των γυναικών επιχειρηματιών σε κοινότητες που υποεκπροσωπούνται.
 • Εκπαιδευτική Ενότητα e-Learning DocuSeries. Στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων των Youth Workers σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης πιθανών επιχειρηματιών ώστε να ξεπερνούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. 

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Συντονιστής:

Εταίροι:


Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου “Entrepreneurial Herstory”(https://entrepreneurialherstory.eu/ ) θα βρείτε τα νέα, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και ενημερώσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com

Αριθμός έργου: 2022-1-CY02-KA220-YOU-000084991

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.