Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Grand Friend

Το GrandFriend είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των διαγενεακών προγραμμάτων  για τηνπροώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μεταξύ της προηγούμενης γενιάς αγρο- επιχειρηματιών- στην ενίσχυση της εμπλοκής της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα- στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της νέας και της προηγούμενης γενιάς, και στην εξεύρεση λύσεων μέσω της συμμετοχής  Ινστιτούτων Δια Βίου Μάθησης / Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτικών που εστιάζουν στη γεωργία και άλλων σχετικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο αυτό, θα παραχθούν  τα ακόλουθα παραδοτέα/αποτελέσματα:

  • ένας παιδαγωγικός οδηγός που θα εξετάζει τα οφέλη των διαγενεακών προγραμμάτων και των υφιστάμενων πρακτικών στην αγροτική επιχειρηματικότητα με στόχο τη συμμετοχή περισσότερων γεωργικών οργανώσεων,
  • ένα μη γραμμικό διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο στην ψηφιακή αφήγηση, προκειμένου να βοηθήσει τους παίκτες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τη συμπεριφορά τους μέσω τριών τρόπων παιχνιδιού,
  • μια πρακτική μαθησιακή ενότητα που αποτελείται από 10 μαθήματα που θα οδηγήσουν στη λειτουργία των AgroLabs όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια αγροτικής επιχειρηματικότητας

 

Στο έργο εμπλέκονται/συνεργάζονται οι ακόλουθοι οργανισμοί:

Συντονιστής:

  • L4Y Learning For Youth GmbH (Γερμανία)

 

Εταίροι:

  • The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o.(Πολωνία)
  • Challedu (Ελλάδα)
  • KMOP – Education and Innovation Hub (Ελλάδα)
  • C.I.P. CITIZENS IN POWER (Κύπρος)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός Έργου:2022-1-DE02-KA220-ADU-000085106

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με την Κωνσταντίνα Ιακώβου από την Challedu-inclusion | games | education, στο  konstantina@challedu.com