Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

ECCE LUDUS

Το έργο ECCE LUDUS έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνοντας τις διεθνείς ευκαιρίες κατάρτισης σε ψηφιακές καινοτόμες πρακτικές εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας με προσανατολισμό στο STEAM. Σχεδιάζει επίσης να παράσχει πόρους για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς με προσανατολισμό στο STEAM για να μετατρέψουν σε δράσεις τη μεθοδολογία ECCE LUDUS. Επιπλέον, σκοπεύει να διασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη συμμαχία μεταξύ των σχολείων και του τρίτου τομέα και του τομέα της ψυχαγωγίας με τη δημιουργία ενός καινοτόμου κέντρου της ΕΕ για την ψυχαγωγία με βάση την εκπαίδευση.

Αποτελέσματα:

  • Μια καινοτόμος μεθοδολογία προσαρμοσμένη για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα υποστηρίξει τις διατομεακές συνέργειες 
  • Ενσωμάτωση στο σχολείο των νέων τεχνολογιών και των προσεγγίσεων της μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ένα εργαλείο εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας που αποτελείται από έναν επεξεργαστή δωματίων απόδρασης εικονικής πραγματικότητας για το STEAM
  • Ένα συμπληρωματικό σύνολο δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη
  • Ένα δωμάτιο απόδρασης με έμφαση στο STEM
  • Ένα EU HUB

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί

Ο συντονιστής:

Escape4Change (Italy).

Εταίροι:

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2023-1-IT02-KA220-SCH-000153599

Για περισσότερες πληρφορίες για το έργο επικοινωνήστε μαζί μας στο play@challedu.com

Ιστοσελίδα έργου: https://ecceludus.eu/ 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.