Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Developing skills for success through blended learning (DSSBL)

Η κύρια ιδέα του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην μη τυπική εργασία και ψηφιακά εργαλεία για να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη καριέρας και την (κοινωνική) επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να σχεδιαστεί μια σειρά από 3 ενότητες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 8 εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE) και να ενσωματωθούν εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να αποκτήσουν οι νεοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Θα οργανωθούν εκπαιδεύσεις με 20 νέους σε κάθε χώρα για να δοκιμαστεί το πλήρες πρόγραμμα, να συγκεντρωθούν σχόλια και να βελτιωθεί με βάση τις πρακτικές εμπειρίες και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Στόχοι:

  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των 2 οργανισμών-εταίρων να παρέχουν σχετική κατάρτιση υψηλής ποιότητας στους νέους και να τους προετοιμάζουν για την επιτυχή μετάβαση από το σχολείο στην πρώτη τους εργασία.
  • Βελτίωση του συνόλου εργαλείων και των ικανοτήτων 16 εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από τις ομάδες των 2 εταίρων στην παροχή εργαστηρίων ΕΠΑ που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη σταδιοδρομίας και την (κοινωνική) επιχειρηματικότητα.
  • Υποστήριξη 20 νέων σε κάθε κοινότητα εταίρου για την απόκτηση προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων (hard & soft skills) και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους ώστε να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές σταδιοδρομίας και να εισέλθουν στην αγορά εργασία 

Αποτελέσματα:

  •  Ανάπτυξη μεθοδολογίας (εγχειρίδιο) και προγράμματος για 24 εργαστήρια (χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες) βασισμένα στην ΕΑΕ και κατάλληλα για πρακτική επιτόπια κατάρτιση με τους νέους.
  • Δημιουργία 3 ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη της κατάρτισης στους 3 τομείς της προσωπικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της (κοινωνική) επιχειρηματικότητα.
  • Καταγραφή τουλάχιστον 24 εκπαιδευτικών βίντεο για την υποστήριξη της αυτοεκπαίδευσης (8 για κάθε ενότητα)
  • Δημιουργία τουλάχιστον 30 ασκήσεων αυτοπρακτικής (10 για κάθε ενότητα) για την υποστήριξη της μάθησης εκτός σύνδεσης.
  • 16 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (8 από κάθε ΜΚΟ) θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση σχετικά με τη μεθοδολογία και θα ολοκληρώσουν την επίδειξή τους με επιδόσεις άνω του 80 % (με βάση την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση)
  • Θα πραγματοποιηθούν 2 διατομεακές εκδηλώσεις (1 ανά χώρα) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων σε άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς

 Συντονιστής: ORENDA (Βουλγαρία)

Εταίροι : CHALLEDU (Ελλάδα)

To έργο είναι συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αριθμό πρότασης 2023-1-BG01-KA210-YOU-000160811

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.