Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

CAREERS FOR CARERS

 Το πρόγραμμα Erasmus+ ‘Careers for Carers’ (CforC), αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στις προσλήψεις προσωπικού για τον τομέα προσωπικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα στην υγιή γήρανση. Οι πρωταρχικοί στόχοι του CforC είναι να προσελκύσει και να εκπαιδεύσει νέα άτομα για σταδιοδρομία στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση για την απασχόληση.

Στόχοι έργου:

1. Ευαισθητοποίηση: Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού απόδρασης με επίκεντρο τη φροντίδα ηλικιωμένων, το οποίο απευθύνεται σε νεανικό κοινό, ώστε να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ανταποδοτική φύση της εργασίας με τους ηλικιωμένους.

2. Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης: Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα μαθήματα κατάρτισης και μια ψηφιακή πλατφόρμα, το έργο στοχεύει να εφοδιάσει τους νέους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για ικανοποιητική καριέρα στην υγιή γήρανση και στην φροντίδα ηλικιωμένων.

3. Πόροι Βέλτιστων Πρακτικών: Η ανάπτυξη ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών που θα χρησιμεύει ως πολύτιμη πηγή για τον σχεδιασμό καριέρας και τους παρόχους Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), προσφέροντας γνώσεις και εργαλεία για την αποτελεσματική κατάρτιση στον τομέα της υγιούς γήρανσης.

Αποτελέσματα έργου:

  • Ένα καθηλωτικό παιχνίδι απόδρασης, προσαρμοσμένο για να παρουσιάσει τον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών, ιδίως τις σταδιοδρομίες στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων.
  • Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια ψηφιακή πλατφόρμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ατόμων που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα της υγιούς γήρανσης.
  • Ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών και πόρων, το οποίο εξοπλίζει τους παρόχους ΕΕΚ με αποτελεσματικά εργαλεία για την κατάρτιση στον τομέα της υγιούς γήρανσης.

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:
Συντονιστής:

EURASANTE (Γαλλία)

Εταίροι:

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός Έργου: 2023-­1-­FR01­-KA220-­VET-­000160047

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.