Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CHALLEDU

Home » ATOM

ATOM

ATOM logo

Το έργο ATOM- Supporting Social Inclusion of Young People αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πολυμορφίας μέσω της ενίσχυσης των διαπολιτισμικών, κοινωνικών και κριτικών δεξιοτήτων των νέων μέσω μιας διαδραστικής και καινοτόμου μεθοδολογίας που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τα εμπόδια για τους μειονεκτούντες νέους και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο ATOM υποστηρίζει δράσεις για την αύξηση της ποιοτικής καινοτομίας και της αναγνώρισης ενασχόλησης με νέους, παρέχοντας ευκαιρίες και εργαλεία για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων.

Το έργο ATOM υλοποιεί:

  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης ΑΤΟΜ για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεών τους με τη χρήση της προσέγγισης VIBES
  • Εργαστήρια ATOM για νέους για την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των μεθόδων και των εργαλείων που σχεδιάστηκαν
  • Διοργάνωση 3 εκδηλώσεων ATOM στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία για την υποστήριξη των κοινοτήτων ATOM και τη διάδοση του μηνύματος του έργου για κοινωνική ένταξη για όλους

Κύρια αποτελέσματα:

  • Σχεδιασμός του οδηγού ATOM για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, ο οποίος θα τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα εργαλείο που επικυρώθηκε και συνδιαμορφώθηκε με τους επαγγελματίες
  • Δημιουργία 3 κοινοτήτων ATOM στην ΕΕ για τη στήριξη μακροπρόθεσμων δράσεων μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των νέων
  • +60 νέοι με μειονεκτικό υπόβαθρο θα προσεγγιστούν και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του έργου
  • +30 εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας θα συμμετάσχουν σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία συνδιαμόρφωσης.

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

Συντονιστής:

TALENTIX IMPRESA SOCIALE SRL (Ιταλία)

Εταίροι:

Menas ir inovacijos (ART + INN) (Λιθουανία)
Challedu (Ελλάδα)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός Έργου: 2022-3-IT03-KA210-YOU-000094011

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.